MISIONI I SHKOLLËS “ VATRA E DIJES “

Shkolla jonë ka për mision sigurimin e një mjedisi mësimor dhe edukues të sigurt për nxënësit e saj, mjedis ky që do t’i ndihmojë ata të zhvillojnë e të rrisin personalitetin e tyre. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar përvoja arsimore cilësore në mënyrë që t’i aftësojmë nxënësit për të arritur një zhvillim të plotë intelektual, emocional, shoqëror, kulturor, fizik e moral, për t’i bërë ata qytetarë të përgjegjshëm e të denjë të për të dhënë kontributin e tyre si anëtar të një shoqërie demokratike.

Kopshti

Shkolla jon eshte me e mira Shkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e mira Lexo…

9-Vjeçare

Shkolla jon eshte me e mira Shkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e mira Lexo…

Plani Mësimor

Shkolla jon eshte me e mira Shkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla Lexo…

Rregullore e Brendshme

Shkolla jon eshte me e mira Shkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e mira Lexo…

Informacion mbi pagesat

Shkolla jon eshte me e mira Shkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e miraShkolla jon eshte me e mira Lexo…

Regjistri Elektronik

“Alpha School”

 

Shkolla jonë prej këtij viti ofron një shërbim të ri dhe ekskluziv për ju prindër. Nëpërmjet programit “Alpha School” (Regjistri elektronik online)realizuar nga “Alpha Soft sh.p.k” , tashmë të gjithë aktivitetin shkollor të studentit do të keni mundësi t’a ndiqni nga kudo që jeni,në kohë reale,nga kompjuteri apo edhe celulari juaj. Regjistri elektronik online,ështe një sistem që synon të afrojë familjen me aktivitetin shkollor dhe njëkohësisht të ofroj disa shërbime ekskluzive për shkollën që e përdor këtë sistem.Sistemi është i instaluar në server online dhe kjo garanton hyrjen 24 orë në 24 në 7 ditë të javës.Për të përdorur këtë sistem është e nevojshme vetëm kompjuteri dhe linja e internetit,gjithashtu për një mirëfunksionim të programit,si browser këshillohet “Google Chrome”.Programi është në gjuhën shqipe,i thjeshtë dhe shumë intuitiv për tu përdorur.Për të hyrë në program mjafton të klikoni në një nga zonat përkatëse si më sipër.